Açık lise kayıt işlemleri nasıl yapılır

1-B A Ş V U R ULAR
1) Açık Öğretim Lisesi 2007 – 2008 Eğitim Öğretim Yılı II. Dönem Yeni Kayıt Başvuru
Tarihleri: 21 Ocak – 01 Şubat 2008
2) Başvuru Yeri: İl ve İlçelerde Bulunan Halk Eğitim Merkezi Müdürlükleri
3) Açık Öğretim Lisesine yeni kayıt yaptıracak öğrenci adayı Yeni kayıt ücreti olarak;
— 40.00YTL.’yi Ziraat Bankası, Vakıflar Bankası veya Halk Bankasının herhangi bir
şubesine T.C. Kimlik numaralarını bildirerek (T.C. vatandaşı olmayan öğrenci adayları ise ad ve
soyadlarına göre) Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü hesabına yatıracak.
— 5.00YTL’yi ise kaydını yaptıracağı halk eğitimi merkezi müdürlüğünün okul aile
birliğinin vereceği banka hesap numarasına veya halk eğitimi merkezi müdürlüğü okul aile birliğinin
makbuzu karşılığında halk eğitimi merkezi müdürlüğüne teslim edecektir.
LÜTFEN DİKKAT!
YENİ KAYIT VEYA KAYIT YENİLEME ÜCRETİ
ADI ALTINDA BANKA HESABINA YANLIŞ VEYA ÇİFT YATIRILAN ÜCRETLER,
KAYDI KABUL EDİLMEYEN ÖĞRENCİLERİN ÜCRETLERİ GEREKÇESİ NE OLURSA
OLSUN İADE EDİLMEZ.
ÖNEMLİ
Açık Öğretim Lisesi öğrenci adreslerine herhangi bir duyuru ve geri bildirim gönderilmeyecek
olup, tüm bildirimler www.aol.meb.gov.tr internet adreslerinde yayınlanacaktır. Öğrenciler
ihtiyaç duydukları tüm bilgilere bu adresten ulaşabilirler.
ÖNEMLİ TARİHLER
• 17–18 Mayıs 2008 : İkinci Dönem Sonu Sınavları.
• 22 Eylül – 10 Ekim 2008 : 2008–2009 I. Dönem Kayıt Yenileme İşlemleri.
Sevgili Öğrenciler,
Açık Öğretim Lisesi ile ilgili sorunlarınız hakkında ilk başvuracağınız yer, bulunduğunuz
bölgedeki Açık Öğretim Okulları Bürosu olarak görev yapan Halk Eğitim Merkezi Müdürlükleridir.
Aşağıdaki tabloda yer alan telefon numaraları sadece zorunlu durumlarda aranması gereken
numaralardır.
Açık Öğretim Lisesi ve Meslekî Açık Öğretim Lisesi Halkla İlişkiler Bürosu:
MEB Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü
Konya Yolu Üzeri (Gazi Hastanesi Karşısı)
06500 Teknikokullar-ANKARA
Tel: 0 312 296 94 72 - 73 -74 - 75 - 76 - 77
Açık Öğretim Lisesi Yazışma adresi:
Açık Öğretim Lisesi Müdürlüğü
Adnan Güneşoğlu Eğitim Teknolojileri Kampüsü
Ballıkpınar Köyü - 06830 Gölbaşı/ANKARA
Meslekî Açık Öğretim Lisesi Yazışma Adresi
Meslekî Açık Öğretim Lisesi Müdürlüğü
Adnan Güneşoğlu Eğitim Teknolojileri Kampüsü
Ballıkpınar Köyü - 06830 Gölbaşı/ANKARA
2
Açık Öğretim Liseleri İrtibat Telefonları:
Kayıt Kabul : 0 312 497 41 76/ 41 20 – 40 96
Genel Lise Çıkma : 0 312 497 41 16
Genel Lise Tasdikname,
Tasdikname Kayıp Belgesi ve Öğrenci Belgesi : 0 312 497 41 31
Diploma : 0 312 497 40 88/ 40 86
Yurtdışı Programı : 0 312 497 40 80
Kılavuz : 0 312 497 40 89
Açık Öğretim Lisesi Faks : 0 312 497 40 77
İletişim, Rehberlik ve Elektronik
Posta ile Bilgi Edinme Birimi : 0312 497 41 08
Açık Öğretim Liseleri İrtibat Telefonları:
Endüstri Meslek Lisesi : 0 312 497 41 64/ 41 02
Ticaret Meslek Lisesi : 0 312 497 41 58
: 0 312 49 740 00
Kız Meslek Lisesi : 0 312 497 40 31/ 44 23
: 0 312 497 40 00 / 44 26
İmam Hatip Lisesi : 0 312 497 41 59
MAOL Çıkma-Tasdikname : 0 312 497 40 00 / 44 45
MAOL Diploma : 0 312 497 41 10
Meslekî Açık Öğretim Lisesi Faks : 0 312 497 40 61
Bilgi Edinme Birimi : 0 312 497 41 05
MAOL Evrak : 0 312 497 41 43 / 44 47
Sorun, istek ve her türlü iletileriniz için:
teletekst@meb.gov.tr,
radyotv@meb.gov.tr,
aciklise@meb.gov.tr
Kılavuzu Hazırlayanlar: Erol DÜZGÜN, Osman ÖZDEMİR, Atakan GÖK.
İNTERNET VE SİZ
(www.aol.meb.gov.tr) adresinden Açık Öğretim Kurumları butonundan; Açık Öğretim Lisesi ile ilgili
öğrenmek istediğiniz bilgilere İNTERNET kanalıyla da ulaşabilirsiniz.
e-mail adreslerimiz:
E-posta yoluyla yapılacak başvuruların aşağıda belirtilen adresler
aracılığıyla yapılması gerekmektedir.
BİMER(Başbakanlık Bilgi Edinme Merkezi)
www.basbakanlik.gov.tr
hiliskiler@basbakanlik.gov.tr
halkilis@basbakanlik.gov.tr
MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI
http://www.meb.gov.tr/BilgiEdinme/bilgiedinme.asp
3
Sayfa No
1.AÇIK ÖĞRETİM LİSESİ KAYIT İŞLEMLERİ………..……………………………...4
1.1. Yeni Kayıt Tarihi ve Yerleri……………………………………………………………… 4
1.2. Açık Öğretim Lisesi’ne Kimler Başvurabilir?..................................................................... 4
1.3. Kayıt Başvuru Evrakları…………………………………………………………………... 4
1.3.a.İlköğretim Okulu veya Ortaokul Mezunu Öğrenciler…………………………... 4
1.3.b.Orta Öğretim Ara Sınıflardan Ayrılanlar………………………………………..4
1.3.c.Yurt Dışında Öğrenim Görmüş Olanlar…………………………………………5
1.3.d.Açık Öğretim Lisesinde Kayıtlı; ancak Öğrencilik Durumu Silik Olanların
Başvuruları……………………………………………………………………… 5
1.3.e.Açık Öğretim Lisesinden Tasdikname Alarak Ayrılanlar………………………. 5
1.3.f.Meslekî Açık Öğretim Lisesinden Tasdikname Almış Öğrenci………………. 6
2. KAYIT ŞARTLARINA AİT İŞLEMLER……………………………………………….. 6
2.1.Denklik İşlemleri…………………………………………………………………………... 6
2.2.Başvuru Ücreti Ödemeyecek Öğrenciler…………………………………………………... 6
2.3.Kayıt Başvurusunun Geçersiz Olduğu Durumlar………………………………………….. 6
2.4.Askerlik Ertelemesi………………………………………………………………………... 7
2.5.Özürlü, Tutuklu ve Hükümlü Öğrenciler………………………………………………….. 7
2.6.Açık Öğretim Liselerinde Kullanılan Terimler…………………………………………… 7
3. ÖĞRETİM SİSTEMİ ve DERS SEÇİMİ…………………………………………………8
3.1. Öğretim Sistemi ve Ders Seçimi…………………………………………………………..8
3.2.Ortak Dersler………………………………………………………………………………..9
3.3.Seçmeli Dersler……………………………………………………………………………. .9
3.4 Alan Dersleri………………………………………………………………………………. .9
3.5.Kredi……………………………………………………………………………………….. .9
3.6.Açık Öğretim Lisesi Mezuniyet Alanları…….……………………………………………. .9
3.7. Alan Tercihinin Yapılması ……………………………………………………………….. .9
3.8. Açık Öğretim Lisesi için Mezuniyet Şartları …………………………………………… .9
4.SINAVLAR…………………………………………………………………………………. 10
4.1. Sınav Şekli ve Tarihi……………………………………………………………………… 10
4.2. Sınav Giriş Belgelerinin Alınması………………………………………………………... 10
4.3. Sınav Günü Yanınıza Almanız Gerekenler……………………………………………….. 10
4.4. Sınavların Değerlendirilmesi……………………………………………………………… 10
4.5. Sınav Sonuçlarının Duyurulması………………………………………………………….. 10
4
I. BÖLÜM
AÇIK ÖĞRETİM LİSESİ KAYIT İŞLEMLERİ
Yeni Kayıt Tarihi ve Yerleri: Açık Öğretim Lisesi 2007–2008 eğitim öğretim yılı II. dönem yeni
kayıt iş ve işlemleri 21 Ocak – 01 Şubat 2008 tarihleri arasında yapılacaktır.
Kayıt işlemleri il ve ilçelerde bulunan Açık Öğretim Okulları İrtibat Bürosu olarak
görevlendirilen Halk Eğitim Merkezi Müdürlüklerince yapılmaktadır.
1) Açık Öğretim Lisesine Kimler Başvurabilir?
• Açık Öğretim Lisesinde yaş sınırlaması bulunmamaktadır
• İlköğretim okulu/ortaokul mezunu olanlar,
• Bakanlığımıza bağlı veya diğer bakanlıklara bağlı ortaöğretim düzeyindeki genel lise
programından ayrılanlar. (Anadolu güzel sanatlar lisesi, spor lisesi, sosyal Bilimler liseleri, askeri
liseler, Anadolu lisesi türü okulların fen liseleri alanı programı uygulayan liselerden ayrılanlar, Resmî
ve özel Anadolu Lisesi, yabancı dil ağırlıklı lise, Anadolu öğretmen lisesi, fen lisesi ve sosyal
bilimler lisesinden ayrılanlar)
• Farklı tür program uygulayan orta öğretim kurumlarından gelen öğrencilerden; Hazırlık
sınıfları ile 9 uncu sınıflardan ayrılanların kayıtları şartsız olarak alınır, (10. sınıfa geçip hiç not
almamış olanlar)
• Açık Öğretim Lisesine kayıtlı ancak öğrencilik durumu silik olanlar,
• Açık Öğretim Lisesinden tasdikname alanlar,
• Meslekî Açık Öğretim Lisesinden 1. veya 2. dönem öğrencisi olarak tasdikname
alanlar,
• Astsubay hazırlama okulları, spor lisesi, sosyal bilimler lisesi, Anadolu öğretmen lisesi
ve sağlık meslek lisesi vb. okullardan tasdikname alarak ayrılanlar,
• Meslek liselerine kayıt yaptırmış; ancak hüküm giymiş olanlar,
• Meslek liselerine kayıt yaptırmış ancak yüz yüze eğitim yapamayacağını tam
teşekküllü devlet hastanesinden “yüz yüze eğitime devam edemez” ibareli kurul raporu alanlar,
• Meslek liselerine kayıt yaptırmış ancak yurtdışında ikamet ettiğini belgelendiren
öğrenciler,
• Yurt dışında öğrenim görmüş olanların öğrenim düzeylerini gösteren denklik belgeleri
yukarıdaki şartlardan birisini taşıyanlar, (Denklik belgesi ile Açık Öğretim lisesine kayıt için
başvuran öğrencilerin denklik belgesinde belirtilen düzeylere göre, ilköğretim okulu mezunu veya
lise ara sınıf öğrencisi olarak kaydı yapılır. Lise ara sınıf seviyesindeki öğrencilerin denklik
belgesinde; toplam dönemi, toplam kredisi ve alanlara göre kredisi ile döneminin belirtilmiş
olması gerekmektedir.)
2) Kayıt Başvuru Evrakları:
a) İlköğretim Okulu veya Ortaokul Mezunu Öğrenciler;
• Nüfus cüzdanının fotokopisi
• Son altı ay içinde ön cepheden çekilmiş ve 4,5x6 cm. ebadında bir adet vesikalık renkli
fotoğraf,
• İlköğretim okulu veya ortaokul diplomasının aslı(diploması kayıp olanlar Diploma Kayıp
Örneğinin aslı ile), çıkma belgesi ya da denklik belgesinin aslı,
• Kayıt ücretinin yatırıldığını gösteren banka dekontunun aslı,
• Kayıt işlemi tamamlandıktan sonra bilgisayardan alınacak yeni kayıt öğrenci
raporu (öğrenci tarafından imzalanacak.)
5
b) Orta Öğretim Ara Sınıflarından Ayrılanlar;
• Nüfus cüzdanının fotokopisi,
• Son altı ay içinde ön cepheden çekilmiş ve 4,5x6 cm ebadında bir adet vesikalık renkli
fotoğraf,
• Alan seçmeli sınıf sistemi ile sınıf sistemi ve kredili sistemden ayrılan öğrenciler,
tasdikname ve Başarı Durum Belgesinin aslı,
• Kayıt ücretinin yatırıldığını gösteren belgenin aslı ile.
• Kayıt işlemi tamamlandıktan sonra bilgisayardan alınacak yeni kayıt öğrenci
raporu (öğrenci tarafından imzalanacak.)
c) Yurt Dışında Öğrenim Görmüş Olanlar;
• Nüfus cüzdanının fotokopisi,
• Son altı ay içinde ön cepheden çekilmiş ve 4,5x6 cm ebadında bir adet vesikalık renkli
fotoğraf,
• Eğitim Ataşeliklerinden veya İl Milli Eğitim Müdürlüklerinden alınan kredisi ve toplam
dönemi yazılı denklik belgesinin (karşılık geldiği okul ismi/genel liselere, toplam dönemi, kredisi ve
varsa alanlara ait bilgilerinin yer aldığı denklik belgesi) aslı,
• Kayıt ücretinin yatırıldığını gösteren belgenin aslı,
• Kayıt işlemi tamamlandıktan sonra bilgisayardan alınacak yeni kayıt öğrenci
raporu (öğrenci tarafından imzalanacak.)
d) Açık Öğretim Lisesinde kayıtlı ancak; öğrencilik durumu “silik” olanların
başvuruları(Form C):
Form C ile kayıt yaptıracak öğrenciler; (Açık Öğretim Lisesine kayıt yaptırdıktan sonra en az
2 dönem üst üste kayıt yenilemeyen öğrenciler);
• Kayıt ücretinin yatırıldığını gösteren belgenin aslı.
Not: Halk Eğitim Merkezi Müdürlükleri sistemden “silik öğrenci form C işlemi” ile kayıt
yapacaklardır. Açık Öğretim Lisesi Müdürlüğüne bu öğrencilerle ilgili, belgesiz form C öğrenci
listesi haricinde hiçbir dosya ve evrak gönderilmeyecektir.
e) Açık Öğretim Lisesinden Tasdikname Alarak Ayrılanlar;
• Nüfus cüzdanının fotokopisi,
• Son altı ay içinde ön cepheden çekilmiş ve 4,5x6 cm ebadında bir adet vesikalık renkli
fotoğraf.
• Açık Öğretim Lisesinden aldığı tasdiknamenin aslı.
• Kayıt ücretinin yatırıldığı gösteren belgenin aslı.
• Kayıt işlemi tamamlandıktan sonra bilgisayardan alınacak yeni kayıt öğrenci
raporu (öğrenci tarafından imzalanacak.)
Not: Halk Eğitim Merkezi Müdürlükleri sistemden “tasdiknameli öğrenci form C”
girişinden işlem yapacaklardır. Veri girişi yapılan öğrencilere ait rapor alınarak öğrenciye
imzalatılacaktır. Öğrenci dosyasının üzeri yazılıp içerisine yukarda sıralanan belgeler
konulacaktır. Evrakı teslim alınan öğrenci aşağıdaki formattaki Belgeli Form C Listesine kayıt
edilerek Açık Öğretim lisesi Müdürlüğüne gönderilecektir.
……………. Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü
Açık Öğretim lisesinden Tasdikname alarak ayrılan ve tekrar Açık Öğretim lisesine kayıt
başvurunda bulunan öğrencilerin listesi
(Belgeli Form C Listesi)
Sıra NO Öğrenci No Adı ve Soyadı Açıklama
01
6
f) Meslekî Açık Öğretim Lisesinden Tasdikname almış öğrenci:
• Nüfus cüzdanının fotokopisi,
• Son altı ay içinde ön cepheden çekilmiş ve 4,5x6 cm ebadında bir adet vesikalık renkli
fotoğraf,
• Kayıt ücretinin yatırıldığını gösteren belgenin aslı,
• Tasdikname belgesinin aslı,
• Kayıt işlemi tamamlandıktan sonra bilgisayardan alınacak yeni kayıt öğrenci
raporu (Öğrenci tarafından imzalanacak.).
Not: Kayıt yaptıracak öğrencinin Meslekî Açık Öğretim Lisesinden almış olduğu
tasdiknamedeki öğrenim dönemi 1 veya 2. dönem olacak. Dönemi 2 den fazla olan öğlecilerin
kayıtları alınmayacaktır.
Önemli: Kayıt yaptırmak isteyen öğrencilerden ‘Kayıt Başvuru Evrakları’
başlığı altında istenen belgelerin aslını teslim etmeyenlerin kayıtları kesinlikle
kabul edilmeyecektir.
II. BÖLÜM
KAYIT ŞARTLARINA AİT İŞLEMLER
1) . Denklik İşlemleri:
Yurtdışında Öğrenim Gören Öğrencilerin Denklik İşlemleri;
• Yurtdışındaki okullardan alınmış olan öğrenim belgelerinin incelenerek belge sahibinin
gördüğü öğrenimin, yurdumuzdaki hangi okullara ve bu okulların hangi sınıflarına denk olduğunun
tespit ettirilmesi gerekmektedir.
• Denklik işlemleri yurt içinde MEB Talim Terbiye Kurulu Başkanlığı ve illerde Milli
Eğitim Müdürlüklerinin ilgili komisyonlarında, yurtdışında ise Eğitim Müşavirlikleri ve Eğitim
Ataşeliklerinde yapılmaktadır.
• Denklik belgesi ile Açık Öğretim Lisesine kayıt için başvuran öğrencinin denklik
belgesinde belirtilen düzeylerine göre; ilköğretim okulu mezunu veya ara sınıf öğrencisi olanların
kaydı yapılır.
• Denklik belgesini kaybeden öğrencilerden denkliğini yapan kurumdan almış oldukları
onaylı denklik belgesi alınır.
2). Başvuru Ücreti Ödemeyecek Öğrenciler
• 1974 Kıbrıs Barış Harekâtında yaralanan gazilerimiz ile bu mücadelede şehit
düşenlerin birinci dereceden yakınlarından,
• Terörle mücadele görevini yaparken yaralanan gazilerimiz ile eşleri ve
çocukları, bu mücadelede şehit düşenlerin birinci derecedeki yakınlarından;
• İstiklal madalyası verilmiş, Vatani hizmet tertibinden şeref aylığı bağlananlar;
Durumlarını belgelendirmeleri halinde öğrenim süreleri boyunca diploma harcı
dışında, kayıt, kayıt yenileme ve eğitim giderleri alınmamaktadır.
3). Kayıt Başvurusunun Geçersiz Olduğu Durumlar
• Kayıt ücretinin yatırıldığına dair belge eksikse,
• Kayıt ücretini yatırmış ancak halk eğitim merkezi müdürlüğüne işletmemişse,
• Başvuru işlemi zamanında yapılmamışsa,
• Belgelerinin (Diploma/tasdikname/denklik belgesi) aslı verilmemişse,
• İnternet ortamında gerekse Halk Eğitim Merkezi Müdürlüklerine birden fazla başvuru
formu doldurulup verilmişse,
7
• Ortaokul / ilköğretim okulundan sorumlu ders/dersleri olanlar
Kayıtlar kabul edilmez ve kayıt evrakları iade edilir.
ÖNEMLİ
• Halk Eğitim Merkezi Müdürlüklerine teslim edilen kayıt başvuru evrakları Açık
Öğretim Lisesi kayıt kabul komisyonu tarafından Kayıt başvuru evrakları incelendikten sonra Açık
Öğretim Lisesi Müdürlüğünce kaydı kabul edilmeyen öğrencilerin kayıt başvuru evrakları, eksikliği
tamamlanmak üzere Halk Eğitim Merkezi Müdürlüklerine gönderilmektedir.
• Bu durumdaki öğrenciye kaydının kabul edilmeme sebebi yazılı olarak
bildirilmektedir.
• Gönderilen yazıda belirtilen süre içerisinde, öğrencilerin kayıtla ilgili eksik evraklarını
tamamlaması ve tekrar Açık Öğretim Bürolarına teslim etmesi gerekmektedir.
• Ortaokul / ilköğretim okulu son sınıftan sorumlu ders/dersleri olanların kaydı
alınamamaktadır.
4). Askerlik Ertelemesi:
• Açık Öğretim Lisesine kayıtlı öğrencilerin askerlik ertelemesi yapılmamaktadır.
5). Özürlü, Tutuklu ve Hükümlü Öğrenciler:
• Özürlü öğrenciler kayıt formu üzerinde özür gruplarını işaretleyerek özürlerini
belgeleyen raporu ve özürlerini açıkça ifade ettikleri dilekçeyi Halk Eğitim Merkezi Müdürlüklerine
kayıt sırasında vermeleri gerekmektedir.
• Bu öğrencilerimize ait listeler İl Sınav Yürütme Kuruluna gönderilmektedir. Ancak
engelli olduğunu belirtmeyen öğrenciler ile engeli sonradan oluşan öğrenciler, sınavdan önce İl Sınav
Yürütme Kuruluna başvurdukları takdirde uygun salonlarda sınava alınacaklardır.
• Öğrencinin özür türüne göre, sınavı kurallarına uygun şekilde tamamlamalarına
yardımcı olacak öğretmenler görevlendirilmektedir.
• Özürlü öğrencilerin durumlarına uygun ders materyalleri hazırlama çalışmaları devam
etmektedir. Bu durumdaki öğrencilerimiz karşılaştıkları genel sorunlar için Müdürlüğümüze yazılı
olarak veya telefonla başvurabilirler.
• Ceza ve tutukevlerinde bulunan öğrencilerin sınavları, bulundukları il içinde
belirlenen bir cezaevinde yapılmaktadır.
• Ceza ve tutukevlerinde bulunan öğrenciler, kitap ve ders notları ile diğer belgelerini
cezaevi öğretmeni aracılığı ile halk eğitim merkezi müdürlüklerinden alabilirler.
6). Açık Öğretim Liselerinde Kullanılan Terimler:
Aktif Öğrenci: Yeni kayıt olan veya kaydını süresinde yenileyen öğrencilerimiz için
kullanılır.
Kaydı Dondurulmuş Öğrenci: Kaydını bir kez yenilemeyen öğrencilerimiz için
kullanılır.
Kaydı Silinmiş Öğrenci: Üst üste en az iki defa kaydını yenilemeyen ya da Açık
Öğretim Lisesi’nden tasdikname ile ayrılan, öğrenciler için kullanılır.
8
III. BÖLÜM
ÖĞRETİM SİSTEMİ ve DERS SEÇİMİ

1). Öğretim Sistemi ve Ders Seçimi
a. Açık Öğretim Lisesinde ders geçme ve kredi sistemi uygulanır. Program; ortak, alan
ve seçmeli derslerden, öğretim yılı ise birbirinden bağımsız iki dönemden oluşur. Öğrenciler, yapılan
sınavlarda, başarılı oldukları derslerin kredisini kazanırlar.
b. Açık Öğretim Lisesinde 2005–2006 eğitim öğretim yılından itibaren 4 yıllık eğitim
sistemine geçilmiştir.
c. İlköğretim okulu/ ortaokul mezunu olarak kayıt yaptıranlar 4 yıllık sisteme dahildir.
d. Ara sınıf öğrencisi olarak kayıt yaptıracak öğrencilerin getirmiş oldukları
tasdiknamelerinde yazan eğitim sistemine göre kayıtları alınacaktır. Tasdiknamesi 3 yıllık sistemde
kesilen öğrenci Açık Öğretim lisesinde 3 yıllık sisteme tabi, tasdiknamesinde 4 yıllık sistemde kesilen
öğrenci ise Açık Öğretim Lisesinde 4 yıllık siteme tabi olacaktır.
e. Denklik belgesi ile kayıt yaptıracak öğrencilerin getirmiş oldukları denklik belgesinde
dönemi 5 ve üzeri olan öğrenciler 3 yıllık sisteme tabi olacaktır. Denklik belgesindeki dönemi 1, 2,
3ve 4 olan öğrenciler 4 yıllık sisteme tabi olacaktır.
Tasdiknameli öğrenciler için dikkat edilecekler konular:
• 1990–1991 eğitim öğretim yılına kadar (1990–1991 eğitim öğretim yılı
dahil) tasdikname alan öğrenciler SINIF SİTEMİNDE okumuştur.
• 1991–1992 ve 1994–1995 eğitim öğretim yılları arasında tasdikname alan
öğrenciler KREDİLİ SİSTEMDE okumuştur.
• 1995–1996 eğitim öğretim yılından itibaren tasdikname alan öğrenciler
ALAN SEÇMELİ SINIF SİSTEMİNDE okumuştur.
f. Açık Öğretim Lisesi ders programında, ortak, seçmeli ve alan dersleri bulunmaktadır.
Öğrenciler, kayıtlı oldukları okul türüne göre gerekli alan mezuniyet kredisine erişmeleri
gerekmektedir
g. Açık Öğretim Lisesi Genel Lise Programında; Genel Kültür, Fen Bilimleri, Sosyal
Bilimler, Türkçe-Matematik ve Yabancı Dil alanları bulunmaktadır. Öğrenciler, İstedikleri takdirde,
kayıt yenileme dönemlerinde alanlarını değiştirebilmektedirler.
h. Açık Öğretim Liselerine İlköğretim Okulu/ortaokul mezunu olanlar yeni kayıt
yaptıran öğrenciler sadece bu dönem ders seçmeyeceklerdir. Bu öğrencilerin dersleri sistem tarafından
atanacaktır.
i. Ara sınıf öğrencisi olarak Yeni kayıt yaptıran öğrencilerin sınavına girecekleri
derslerin nasıl belirleneceği www.aol.meb.gov.tr adresinde duyurulacaktır. Öğrenciler yapacakları iş
ve işlemleri www.aol.meb.gov.tr adresinden takip edeceklerdir.
2). Ortak Dersler:
Ortak Dersler, Açık Öğretim Lisesinden mezun olabilmek için alınması gereken derslerdir. Bu
dersler başarılamazsa tekrar alınması gerekir.
a. 3 yıllık siteme tabi olan öğrencilerde;
— Üç kez sınava girilerek başarısız olunan ortak dersten muaf olunur. Muaf olunan dersin
kredisi kazanılmış olmaz, sadece başarma zorunluluğu ortadan kalkar. Muaf olunan ortak ders,
istenirse tekrar alınabilir.
b. 4 yıllık siteme tabi olan öğrencilerde;
— Üç kez sınava girilerek başarısız olunan ortak dersten muaf olunur. Muaf olunan dersin
kredisi kazanılmış olmaz, sadece başarma zorunluluğu ortadan kalkar. Muaf olunan ortak ders,
istenirse tekrar alınabilir.
— Dil ve Anlatım Dersi başarılması zorunlu olan derstir. Bu dersten muaf olunmaz.
9
3). Seçmeli Dersler:
Seçmeli Dersler, gerekli alan ve mezuniyet kredisini tamamlamak için, ortak ve alan
derslerinin yanında alınan derslerdir. Seçmeli derslerden başarısız olan öğrenci o dersi istediği takdirde
tekrar alabilir veya onun yerine başka seçmeli ders seçebilir.
4). Alan Dersleri:
a. 3 yıllık siteme tabi olan öğrencilerde;
Açık Öğretim Lisesi öğrencilerinin öğrenim gördükleri alan/daldan mezun olabilmeleri için
alan derslerinden gerekli olan alan kredisini tamamlamaları gerekmektedir.
b. 4 yıllık siteme tabi olan öğrencilerde;
Açık Öğretim Lisesi öğrencilerinin öğrenim gördükleri alan/daldan mezun olabilmeleri için
alan derslerinin tamamından sınavlara girmeleri ve mezuniyeti için gerekli alan kredilerini
tamamlamaları gerekmektedir.
5). Kredi:
Dersin Kredisi, Müfredat programında belirtilen derslerin haftalık ders saati sayısı o dersin
kredisidir.
a. Açık Öğretim Liselerinde ders geçme ve kredili sistem uygulanmaktadır.
b. Öğrenciler, başardıkları derslerin kredilerini kazanırlar.
c. Daha önce sınıf sisteminde öğrenim görmüş öğrencilerin başarılı oldukları derslerin
haftalık ders saati sayısı, Açık Öğretim Liselerinde o dersin kredisi olarak değerlendirilir.
6). Açık Öğretim Lisesi Mezuniyet Alanları:
• Sosyal Bilimler Alanı
• Türkçe-Matematik Alanı
• Fen Bilimleri Alanı
• Yabancı Dil Alanı
• Genel Kültür Alanı
7). Alan Tercihinin Yapılması
a. Açık Öğretim Lisesinden mezun olduktan sonra, öğrenimini devam ettirecek olan
öğrencilerin yüksek öğrenim programı tercihlerinde, orta öğretimdeki mezuniyet alanı önemli rol
oynamaktadır.
b. Açık Öğretim Lisesi öğrencileri alan tercihlerini sadece kayıt yenileme döneminde
internet üzerinden değiştirebilirler. Bunun dışında dilekçe ile alan değişikliği istekleri kabul edilmez.
c. Bu nedenle alan tercihlerinizi seçerken dikkatli olunuz.
8). Açık Öğretim Lisesi için Mezuniyet Şartları
• Bu öğrenciler 4 (dört) yıllık sisteme tabi olup,
1. Öğrenim gördüğü toplam dönemin en az 8 veya üzeri olması,
2. Toplam kazanılan kredinin en az 192 veya üzeri olması,
3. Ortak derslerin tamamını başarması veya muaf olması (ortak derslerden 3 kez
sınava girdiği halde başarılı olunamamışsa bunun yerine seçmeli derslerden
gerekli kredi miktarında ders seçilir). Dil ve Anlatım dersinden muafiyet
olmaması nedeniyle mutlaka başarılması gerekmektedir.
4. Alan kredisinin 80 veya üzerinde olması (Genel Kültür hariç),
5. Alan derslerinin tamamının sınavına girilmiş olunması,
• Bu öğrenciler 3 (üç) sisteme tabi olup
1. Açık Öğretim Lisesinde en az bir dönem sınava katılmış olması,
10
2. Toplam dönemlerinin en az 5 olması,
3. Bu öğrencilerin, toplam kredilerin en az 144 veya üzeri, Alan kredisinin 64
veya üzerinde olması (Genel Kültür hariç)gerekir.
IV. BÖLÜM
S I N A V L A R

1)- Sınav Şekli ve Tarihi
Açık Öğretim Liseleri sınavları dönem sonlarında, Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü
Ölçme Değerlendirme ve Açık Öğretim Kurumları Daire Başkanlığının belirlediği okullarda, merkezi
sistem sınavıyla çoktan seçmeli test yöntemiyle yapılmaktadır.
Sınavlarda;
a. Her dersten 20 soru sorulmaktadır,
b. Her soru 4 seçeneklidir,
c. Her doğru cevabın değeri 5 puandır,
d. Sınavda başarılı olabilmeniz için 20 sorudan en az 9’ una doğru cevap vererek 45 puan
almanız gerekmektedir.
2). Sınava Giriş Belgelerinin Alınması
a. Sınava Giriş Belgeniz www.aol.meb.gov.tr yayınlanacaktır. Bu adresten alacağınız
bilgisayar çıktısı ile sınava girilecektir.
b. Sınav Giriş Belgesini dikkatli bir şekilde inceleyiniz. Sınav gününden önce sınava
gireceğiniz yeri mutlaka görünüz.
3). Sınav Günü Yanınıza Almanız Gerekenler
a. Açık Öğretim Lisesi Kimlik Kartı.
b. Açık Öğretim Lisesi Sınava Giriş Belgesi.
c. Nüfus Cüzdanı (ya da eşdeğer bir kimlik kartı).
d. Açık Öğretim Lisesi Kimlik Kartı ve Sınava Giriş Belgesi yanında bulunmayan
öğrencilerimiz geçerli bir Kimlik kartıyla (nüfus cüzdanı, ehliyet) salon yoklama listelerinde isimleri
olmaları halinde sınava alınacaklardır.
e. Sınav günü yanınızda kurşun kalem ve silgi bulundurmayı unutmayınız.
f. Size verilen cevap kâğıdının adınıza düzenlenmiş olmasına dikkat ediniz.
4). Sınavların Değerlendirilmesi
Sınavlar bilgisayar ortamında değerlendirilir. Cevap kâğıtlarını okumak için düzenlenmiş
optik okuyucular hatasız kodlanan cevapları değerlendirdiği için kodlama yaparken dikkatli olunuz.
Sınavlar yapıldıktan sonra, cevap kâğıtları Ölçme Değerlendirme ve Açık Öğretim
Kurumları Daire Başkanlığında optik okuyucularla okunmakta ve bilgisayar programı ile
değerlendirilmektedir. Bu değerlendirme programında aynı zamanda "Kopya Analiz Tekniği"
kullanılmaktadır. Bu nedenle sınavınızın iptal edilmesi sonucu mağdur duruma düşmemeniz için sınav
cevap kâğıdınızı kimseye göstermeyiniz. Kopya çekmeyiniz.
5). Sınav Sonuçlarının Duyurulması
Sınav sonuçları internet kanalıyla www.aol.meb.gov.tr adresinden öğrencilere
duyurulacaktır.

Yorum Yaz
Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !